O PROJEKCIE

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania.

Wyjątkowa formuła konfrontacji dla mieszkańców województwa lubuskiego, tworzona przez instytucje kultury. To współpraca ponad 30 ośrodków, które pod wspólną marką tworzą nowy festiwal, rozpoczynając od  etapów środowiskowych – na finałach wojewódzkich kończąc.

Wszystkie konfrontacje w ramach LKA

Edycja 2024

W tym roku piecze nad projektem sprawuje

Skip to content